Časozberné video Timelapse

Časozberné videá - timelapse

Časozberné video – timelapse – je v skutočnosti rýchlo za sebou premietané veľké množstvo fotografií, kde každá z fotografií zachytáva istý časový posun voči predchádzajúcej. Tu si môžete moje pozrieť časozberné videá z Dolomitov, z Komárna – môjho rodného mesta a časozberné video o stavbe nového hraničného mosta cez rieku Dunaj pri meste Komárno (SK) a Komárom (HU).   

DOLOMITY

Komárno

Nový most cez Dunaj

Späť Top
Späť Top
Close Zoom
Táto možnosť nie je povolená! Context Menu is disabled! Ez a lehetőség nem engedélyezett!