Veľký Lél

Veľký Lél alebo aj Veľkolélsky ostrov je nádherný kus prírody na Podunajskej nížine tvorený ramenami Dunaja. Lúky, lesy, solitérne stromy, kone, dobytok, krásny Dunaj, ...

Späť Top
Späť Top
Späť Back
Close Zoom
Táto možnosť nie je povolená! Context Menu is disabled! Ez a lehetőség nem engedélyezett!